Om rasen

Rasstandard

  Trädskällarjakt

Malins jaktberättelse 

På jakt med Stina

Frodes blogg

Valpkullar

Från valp till vuxen 

Våra Finska spetsar

Skarjaks Frode Estil

Älgstigens Inka

Skarjaks Flisa

Skarjaks Ylvis 

Hundar vi haft

Tapion Neiti

Skarjaks Vilda Tilda

Fort Hjort Jonna