Jaktprovsresultat 2018


Skarjaks Flisa

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 18-09-08 68
2

Jaktprovsresultat 2017


Skarjaks Flisa

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Rörligt 17-09-17 77
1
Överkalix
Utlyst
17-10-29
58
3

Skarjaks Ylvis

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 17-09-09 Utesluten
0
Jaktprovsresultat 2016


Älgstigens Inka

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 16-10-15 7
0
Arjeplog Rörligt 16-11-16 77
1

Skarjaks Ylvis

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 16-10-16 66
2
Jaktprovsresultat 2015


Älgstigens Inka

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 15-08-22 8
0
Arvidsjaur Utlyst 15-08-23 57
3


Skarjaks Ylvis

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 15-09-05 31
0
Arvidsjaur Utlyst 15-10-17 9
0
Stalon
Rörligt
15-11-08
79
1

Skarjaks Flisa

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Rörligt
15-11-05 65
2

Jaktprovsresultat 2014


Älgstigens Inka

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 14-08-16 65
2
Arvidsjaur Utlyst 14-08-17 69
2
Malå
Utlyst internationellt
14-08-23
79
1 Cacit
Malå
Utlyst internationellt
14-08-24
63
3
Arvidsjaur
Utlyst 14-09-06
61
3
Arvidsjaur
Utlyst 14-09-07
57
3
Arvidsjaur
Utlyst 14-09-20
64
3
Arvidsjaur
Utlyst 14-09-21
9
0
Arvidsjaur
Utlyst 14-10-18
Avbrutet
0
Arvidsjaur
Rörligt
14-10-29
78
1
Jaktprovsresultat 2013


Älgstigens Inka

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 13-08-17 72 2
Arvidsjaur Utlyst 13-08-18 70
2

Jaktprovsresultat 2012


Skarjaks Frode Estil

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 12-08-18 56 3
Arvidsjaur Utlyst 12-09-08 60
3
Arvidsjaur Utlyst 12-09-09 16
0

Jaktprovsresultat 2011


Skarjaks Frode Estil

Plats Typ av prov Datum Poäng Pris
Arvidsjaur Utlyst 11-08-20 61 3
Arvidsjaur Utlyst 11-08-21 70
2
Arvidsjaur Rörligt 11-09-02 60
3
Arvidsjaur Utlyst 11-09-17 68
2
Arvidsjaur Utlyst 11-09-18 65
2
Arvidsjaur Utlyst 11-10-08 27
0
Arvidsjaur Utlyst 11-10-09 52
3Jaktprovsresultat 2010

Skarjaks Frode Estil

Plats
Typ av prov
Datum
Poäng
Pris
Arvidsjaur
Utlyst
10-08-21
25
0
Arvidsjaur
Utlyst 10-10-16
72
2
Arvidsjaur Utlyst 10-10-17 63
3


Fort Hjort Jonna

Plats
Typ av prov
Datum
Poäng
Pris
Arvidsjaur
Utlyst
10-08-21
60
3
Arvidsjaur Utlyst 10-10-16 50
3
Arvidsjaur Utlyst 10-10-17 49
0
Arjeplog
Rörligt
10-10-19
76
1

Jaktprovsresultat 2009

Skarjaks Frode Estil

Plats
Typ av prov
Datum
Poäng
Pris
Arvidsjaur
Rörligt
10-09-06
18
0Jaktprovsresultat 2008

Fort Hjort Jonna

Plats
Typ av prov
Datum
Poäng
Pris
Arvidsjaur
Utlyst
08-09-06
67
2
Arvidsjaur
Utlyst
08-09-07
47
0
Arvidsjaur
Utlyst
08-09-20
15
0
Arvidsjaur
Utlyst
08-10-18
 60
3
Arvidsjaur
Utlyst
08-10-19
55
3
Arvidsjaur
Rörligt
08-10-29
53
3


Jaktprovsresultat 2007

Fort Hjort Jonna

Plats
Typ av prov
Datum
Poäng
Pris
Arvidsjaur
Rörligt
07-10-16
52
3


Jaktprovsresultat 2004

Tapion Neiti

Plats
Datum
Poäng
Pris
Jokkmokk
04-08-28
6
0
Jokkmokk
04-08-29
53
3
Arvidsjaur
04-09-12
65
2
Arjeplog
04-10-17
76
1

 

Skarjaks Vilda Tilda

Plats
Datum
Poäng
Pris
Arjeplog
04-10-21
44
0
Arvidsjaur
04-10-23
5
0
Porjus
04-11-26
77
1


Jaktprovsresultat 2003

Tapion Neiti

Plats
Datum
Poäng
Pris
Boden
03-08-23
16
0
Arvidsjaur
03-09-13
28
0
Arvidsjaur
03-09-14
47
0
Arjeplog
03-09-20
55
3
Arjeplog
03-09-21
62
3