Om rasen

Rasstandard

  Trädskällarjakt

Malins jaktberättelse 

På jakt med Stina

Frodes blogg

Valpkullar

Från valp till vuxen 

Våra Finska spetsar

Skarjaks Frode Estil

Älgstigens Inka

Skarjaks Flisa

Skarjaks Ylvis

Skarjaks Guld-Stina

Mörönsyötin Ensi-Lempi
 

Hundar vi haft

Tapion Neiti

Skarjaks Vilda Tilda

Fort Hjort Jonna