HEMLAND:
Finland

HELHETSINTRYCK:
Den finska lapphunden är under medelstorlek, kraftigt byggd i förhållande till storleken, något längre än hög och har lång och tät päls.
Lapphunden är en spetshund. Den är intelligent, modig, lugn, läraktig och arbetsvillig, har mjuka drag och är mycket trogen.
Finsl lapphund är lämplig som vall- gårds- och vakthund, och som tränad till renvallning.

HUVUD:
Huvudet skall vara kraftigt, hos hanhundarna ganska brett, hos tikarna ädlare. Pannan skall vara något välvd och stopet skall vara skarpt markerat.
Nospartiet skall vara rakt samt både uppifrån och från sidan sett jämnt, men rätt litet avsmalnande.
Nosspegeln skall helst vara svart, dock i harmoni med pälsfärgen.
Läpparna skall vara väl slutna.

ÖGON:
Ögonen skall vara ovala och mörka, dock i harmoni med pälsfärgen.

ÖRON:
Öronen skall vara upprättstående, medelstora, ansatta ganska brett isär och vara ganska breda vid basen. Öronen ska vara mycket rörliga.
Tills vidare är även öron med tippade spetsar tillåtna.

BETT:
Saxbett.

HALS:
Halsen skall vara medellång, kraftig och täckt med yvigt hår.

KROPPEN:
Kroppen skall vara kraftig. Ryggen skall vara stark, plan, vid skuldrorna rätt bred och kraftig.
Skuldrorna skall vara en aning snedställda.
Bröstkorgen skall vara djup och ganska lång. Korset skall vara obetydligt sluttande. Buklinjen skall vara svagt uppdragen.

FRAM- OCH BAKBEN:
Frambenen skall. vara kraftigt byggda, starka, framifrån och bakifrån sett raka Armbågarna i höjd med bröstkorgens undre del.
Bakbenen skall vara kraftigt byggda, starka framifrån och bakifrån sett raka. Hasvinkeln skall vara tydlig men inte spetsig.
Sporrar är inte önskvärda.

TASSAR:
Tassarna skall vara ganska höga, snarare ovala än runda och vara tävkta med tätt hår.

SVANS:
Svansen skall vara ganska högt ansatt, medellång och täckt av tätt och långt hår.
Då hunden är i rörelse bärs svansen ringlad över ryggen.

PÄLS:
Pälsen skall vara riklig och speciellt hos hanhunden skall den bilda en tydlig krage.
Täckhåret skall vara rakt, långt och grovt. Underullen skall vara riklig, mjuk och tät.
På huvud och benens framsidor är håret kortare.

FÄRG:
Alla färger är tillåtna. Grundfärgen bör dock vara dominerande. Tecken, som avviker från grundfärgen, är tillåtna på huvud, bröst, ben och svansspets.

MANKHÖJD:
Idealhöjd för hanhund 49 cm
Idealhöjd för tik 44 cm
Tillåten avvikelse +/- 3 cm.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande till hundens förtjänster, helhetsintryck och konstitution.